Maska slideru - Bonavita.cz
Úvodní slider - Bonavita
Úvodní slider - Bonavita
Sbírej body
a vyber si dárky

Pravidla Věrnostního programu

Tato pravidla, jako jediný závazný dokument, upravují princip programu „Sbírej body a vyber si Dárek“ (dále jen „Věrnostní program"), ve vztahu ke třetím osobám.

Věrnostní program, ve formě sbírání „Bodů“ umístěných na výrobcích BONAVITA, slouží k ocenění věrnosti stálým Spotřebitelům, kteří opakovaně nakupují výrobky zařazené do tohoto Věrnostního programu. Věrnostní program probíhá nepřetržitě a platí pro zákazníky z České a Slovenské republiky.

Pořadatelem Věrnostního programu je společnost BONAVITA, spol. s r.o., sídlo a provozovna: Hlavní 32, 251 63 Kunice - Vidovice, IČ: 43874088, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 7015 (dále jen „Pořadatel“).

Pokud se chceš jako Spotřebitel zapojit do Věrnostního programu, jsi povinen seznámit se s úplnými Pravidly, která jsou pro Tebe plně závazná.

Do Věrnostního programu se zapojíš tím, že načteš Body z výrobků BONAVITA, na kterých je informace o počtu Bodů. Tyto Body načteš pomocí stažené „Aplikace BONAVITA“ přes čárový kód výrobku (viz „Sbírání čárových kódů“) a doložíš účtenkou. Výrobky bez informace o počtu Bodů nejsou do Věrnostního programu zařazeny. 

Do Věrnostního programu se můžeš zapojit výhradně jako Spotřebitel, který opakovaně nakupuje pro vlastní spotřebu výrobky v rámci jedné základní rodinné jednotky, (Definice rodiny – Citt. Wikipedie: Rodina „základní“ jenž se skládá pouze z otce, matky a dětí, kteří žijí pohromadě).

Jestliže budeš uskutečňovat nákup výrobků BONAVITA v jedné rodině, nebo jako Právnická osoba (viz výjimka níže), v množství větším než 5 ks jednorázově, je Tvojí povinností ponechat si kopii nákupního dokladu, pro jeho případné pozdější předložení Pořadateli, při uplatnění nároku na výběr Dárku.

Pokud nebude z Tvého nákupního dokladu možná jednoznačná identifikace zboží, nebudou Ti tyto body uznány za platné. Pořadatel nezodpovídá za informace uvedené na nákupním dokladu.

Stažení aplikace a vytvoření účtu

Pro účast ve Věrnostním programu si musíš do svého chytrého telefonu či tabletu stáhnout „Aplikaci BONAVITA“ (ke stažení pro iOS zde, pro Android zde). Při prvním spuštění aplikace se Ti otevře přihlašovací okno, ve kterém je zobrazeno tlačítko pro registraci. Následně vyplň svůj e-mail, heslo do aplikace (platí také pro přístup na webové stránky), jméno a příjmení.

Doporučujeme Ti rovnou vyplnit kontaktní a doručovací adresu, abys tyto údaje již nemusel vyplňovat při objednávání dárku. Pokud chceš registraci do Věrnostního programu provést přes webové stránky www.bonavitabody.cz, je to také možné a pak se už nemusíš registrovat v „Aplikaci BONAVITA“ – tam se pouze přihlásíš za využití přihlašovacích údajů, které použiješ při registraci na webu. Na www.bonavitabody.cz klikneš na záložku registrace a vyplníš svůj e-mail, heslo (platí také pro přístup do aplikace), jméno a příjmení. Po odeslání informací Ti na zadaný e-mail přijde potvrzení o registraci. Sbírání Věrnostních Bodů je možné pouze přes „Aplikaci BONAVITA“.

Ke stažení aplikace pro iOS klikněte zde, pro Android zde.

Přihlášení do Aplikace BONAVITA na webové stránky

Do „Aplikace BONAVITA“ i na webové stránky www.bonavitabody.cz se přihlásíš vyplněním e-mailu a heslem, který jsi uvedl při registraci.

Pokud zapomeneš své heslo, tak klikni na „Zapomněl jsem heslo“. Uveď svůj registrační e-mail a nové heslo ti bude zasláno na uvedený e-mail.

Sbírání Bodů, čárové kódy

Věrnostní program spočívá v tom, že sbíráš Body z výrobků BONAVITA. Nákup výrobku vždy musíš doložit účtenkou z České republiky nebo ze Slovenské republiky. Ke snímání (fotografování) čárových kódů i účtenek ti slouží „Aplikace BONAVITA“.

Na hlavní stránce „Aplikace BONAVITA“ vyber obrázek s fotoaparátem a nápisem „načti výrobek“. Otevře se nápověda pro postup při snímání čárového kódu a účtenky. Postup snímání kódu a účtenky:

  1. V hlavním menu klepni na „načti výrobek“
  2. Na informační obrazovce klepni na „pokračovat“
  3. Pořiď foto účtenky (kde musí být vidět zakoupené produkty) k výrobkům, které chceš přidat s čitelným BKP kódem/OKP kódem na Slovensku/číslem účtenky. Při nákupu na fakturu - vyfoť viditelně doklad s produkty a jako BKP kód uveď číslo faktury a zbytek nuly. Pokud účtenka neobsahuje BKP/OKP kód,  zadej posledních 8 míst čísla účtenky. V případě, že je číslo účtenky kratší, doplň nuly. 
  4. Načti nebo manuálně „zadej kód“ BKP/OKP
  5. Načti výrobky pomocí EAN, nebo manuálně vyber ze seznamu
  6. Ukonči skenování a „uložit“, odešleš tím záznamy ke schválení
  7. Účtenku si uchovej do doby, než budou Vaše body schváleny.
  8. Při nákupu přes náš E-SHOP se body připočítávají automaticky, do aplikace je tedy již nenačítejte. Připsání bodů proběhne do 1 hodiny od zaplacení objednávky. Při objednávce na dobírku se body přičítají se spožděním. Podmínkou je nákup na eshopu pod stejnou emailovou adresou jako registrace ve Věrnostním programu. 

Počet Bodů a Odměna za věrnost

Svůj aktuální počet Bodů zjistíš tím, že otevřeš „Moje konto“. Odměny se liší podle počtu Bodů, které potřebuješ pro jejich získání. Přehled odměn i jejich bodové ohodnocení najdeš při otevření funkce s nápisem „Vyber si odměnu“. Zde si zároveň můžeš odměnu objednat. Pokud jsi nevyplnil adresu při registraci, budeš vyzván nyní. Dárek Ti bude zaslán na uvedené jméno a adresu, nejpozději ve lhůtě dvou měsíců od zadání objednávky do „Aplikace BONAVITA“. Věrnostního programu se můžeš zúčastnit vícekrát v závislosti na počtu Bodů nutných k získání Dárku. Počet jednotlivých Dárků je omezen a Pořadatel si vyhrazuje právo měnit skladbu Dárků v průběhu Věrnostního programu a v případě vyčerpání zásob Dárků.

Pokud splníš, jako Spotřebitel, Pravidla Věrnostního programu a nasbíráš potřebný počet Bodů vztahujících se k vybranému Dárku, který jsi označil v „Aplikaci BONAVITA“, bude Ti v uvedené lhůtě poslán Dárek. Jestliže jsi splnil Pravidla Věrnostního programu, můžeš být osloven Pořadatelem BONAVITA z důvodu identifikace, nebo k předložení nákupních dokladů pro doložení splnění podmínek pro zaslání Dárku, nebo ti bude přímo zaslán Dárek na uvedené jméno a adresu.

Dárky z Věrnostního programu Ti nemůžeme vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění. Na předání Dárků nemáš právní nárok a jejich vymáhání právní cestou, je vyloučeno.

Pořadatel na vlastní náklady vypořádá zákonné daňové povinnosti vyplývající z udělení Dárku.

Vyloučení z Věrnostního programu a výjimky

Do Věrnostního programu se nemohou zapojit Právnické osoby a Podnikatelé. Výjimka z Pravidel umožnuje sběr Bodů Právnickým osobám, které provozují stravování v předškolních a školských zařízení typu jesle, mateřské školy, základní školy prvního stupně. Tyto Právnické osoby jsou pro účast ve Věrnostním programu povinny vždy dokládat kopie nákupních dokladů a předané Dárky jsou poté vlastnictvím těchto Právnických osob.

Do Věrnostního programu se nemohou zapojit zaměstnanci společnosti BONAVITA, spol. s r.o., a ostatních společností, které se podílejí na provozování a organizaci Věrnostního programu. V případě, že se Spotřebitelem Věrnostního programu stane osoba, která je zaměstnancem uvedených spolupracujících společností, Dárek nebude předán.

Do Věrnostního programu se nemohou taktéž zapojovat osoby, které manipulují a jakkoliv nakládají s výrobky nebo obaly výrobků BONAVITA, jiným než spotřebitelským způsobem. Pořadatel BONAVITA, spol. s r.o.  si vyhrazuje právo nepředat Dárek, jestliže počet nasbíraných Bodů překročí průměrnou spotřebu cereálních výrobků na fyzickou osobu a základní rodinu v České republice.

Pokud Spotřebitel poruší Pravidla o sběru Bodů, může být z Věrnostního programu dočasně nebo trvale vyřazen. Rozhodnutí Pořadatele o vyloučení Spotřebitele z Věrnostního programu je definitivní a není proti němu odvolání. O vyloučení z programu bude Pořadatel Spotřebitele vhodným způsobem písemně informovat. Vyřazení Spotřebitelé nemají nárok na jakékoliv plnění ze strany Pořadatele.

Ochrana osobních údajů

Účastí ve Věrnostním programu dáváš Pořadateli výslovný souhlas se zpracováním Tvých osobních údajů, v rozsahu uvedeném v těchto Pravidlech.

Účastí ve Věrnostním programu uděluješ souhlas Pořadateli, tj. společnosti BONAVITA, spol. s r.o., Hlavní 32, 251 63 Kunice-Vidovice, Česká republika, IČ: 43874088, aby Tvoje osobní údaje poskytnuté během Věrnostního programu byly, zpracovávány Pořadatelem BONAVITA, za účelem vyhodnocování Věrnostního programu a pro potřeby marketingu. Jestliže jsi jako Spotřebitel, poskytl Pořadateli osobní údaje, máš právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a další práva dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluješ jako Spotřebitel dobrovolně a můžeš jej kdykoli bezplatně na e-mailové adrese Pořadatele odvolat. Tvoje jméno jako Spotřebitele ve Věrnostním programu nebude nikde uveřejňováno.

Správcem Tvých osobních údajů nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BONAVITA, spol. s r.o., IČ 43874088 se sídlem Hlavní 32, Kunice–Vidovice 251 63 (více v odkazu OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ).

Další informace

O programu Tě bude Pořadatel informovat prostřednictvím obalů výrobků a na stránkách www.bonavita.cz a www.bonavitabody.cz a na profilu facebook a Instagram společnosti BONAVITA, spol. s r.o.

Pořadatel neodpovídá za Tvoje případné škody, které Ti vznikly v souvislosti s užíváním Dárku.

Společnost BONAVITA, spol. s r.o. si vyhrazuje právo Věrnostní program kdykoliv zrušit v případě, že v jejím průběhu bude zaznamenáno neregulérní chování Spotřebitelů, popř. pokusy o zmanipulování a obejití pravidel v takovém rozsahu, že nebude možné zjistit jeho spravedlivý a objektivní fungování.

V případě, že spravedlivého a objektivního fungování Věrnostního programu bude možné dosáhnout dodatečnou úpravou těchto Pravidel, vyhrazuje si Pořadatel, společnost BONAVITA, spol. s r.o. právo takovou úpravu provést, bez předchozího upozornění Spotřebitelů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na Zrušení Věrnostního programu kdykoliv a bez udání důvodu. Na předání Dárků po Zrušení Věrnostního programu není právní nárok.

Tato Pravidla mohou být po jejich zveřejnění měněna za podmínek výše uvedených. Aktuálně platná Pravidla Věrnostního programu jsou Spotřebitelům k dispozici na internetových stránkách Pořadatele.

Ve Vidovicích dne 1. 6. 2020. Aktualizace podmínek dne 11.1.2023.
Pořadatel Věrnostního programu
BONAVITA, spol. s r.o.
Hlavní 32, 251 63 Kunice – Vidovice

email: info@bonavitabody.cz

  Plná miska - Bonavita.cz